Currently browsing category

Studier och studiemiljö, Page 2

Workshop om JML – 5/11

Inom IN-sektionen, och inom THS i stort, arbetar vi aktivt med frågor inom Jämställdhet, Mångfald och Likabehandling – eller JML, kort sagt …