Dokument

Följande är sektionens styrdokument (stadgar och PM). Du hittar styrdokumenten för Tekniska Högskolans Studentkår här.

Reglementen

Följande är reglementen för sektionens nämnder och klubbar.

Sektionsmöten

Här finner du protokoll och möteshandlingar från sektionsmöten.

Styrelsemöten

Här finner du protokoll och möteshandlingar från styrelsens möten.

Nämnder

Följande nämnder publicerar sina mötesprotokoll. Klicka för att visa en listning:

Blanketter

…för kvittorapportering, äskning av pengar och dylikt hittar du här.

Övrigt

Andra sektionsrelaterade dokument och handlingar av diversekaraktär finner du i Filarkivet.