Sektionen

Vi är Sektionen för Informations- och Nanoteknik, en av de största sektionerna under Tekniska Högskolans Studentkår vid KTH i Stockholm. Vi arbetar med studiebevakning, studiesociala akiviteter och näringslivskontakt. Våra medlemmar är civilingenjörs-, master-, kandidat- och högskoleingenjörsstuderande på någon av utbildningarna vid KTHs campus i Kista.

Sektionens nämnder arrangerar en rad evenemang – den tre veckor långa Mottagningen för nya studenter, arbetsmarknadsmässan Kista Arbetsmarknadsdag samt återkommande pubar och fester. Sektionen är väl representerad i skolledning och hos THS centralt.

Sektionen är en allmännyttig ideell förening och registrerad arbetsgivare hos Skatteverket.

Uppbyggnad

Sektionen består av en styrelse och ett antal organ som svarar för olika delar av dess verksamhet. En lista på dessa hittar du under Sektionsorgan. En lista på förtroendevalda och kontaktpersoner finner du här.

Sektionens högsta beslutande organ är Sektionsmötet (SM). Dessa hålls i regel en gång per kvartal eller oftare. Alla medlemmar har rösträtt på SM och det är i regel där alla större beslut om sektionen fattas. Kallelse till SM skickas ut i god tid till alla sektionsmedlemmar, samt tillkännages här på sidan.

Fakta

Namn: Sektionen för Informations- och Nanoteknik
Organisationsnummer: 802431-2442
Organisationsform: Ideell förening (allmännyttig)

Postens kundnummer: 205 007 04
Tillståndsenhetens restaurangnummer: 51 80 793 0 24

Bank

Kontor: SEB, Kista Galleria
Kontonummer: 5287 100 3300
Bankgiro: 5120-7280
IBAN-nummer: SE65 5000 0000 0528 7100 3300
SWIFT/BIC-kod: ESSE SESS

Sektionsfärg och emblem

Sektionsfärgens färg är Kiselblå och definieras som följer i olika färgsystem:

RGB/hex: #44687D
NCS: S 4030-B
CMYK: 45.6, 16.8, 0, 50.98
PMS: 5405 C
Lab: 42.2, -6.8, -15.7

Färgerna för de olika programmens revärer vid INsektionen är följande:

Civilingenjör Informationsteknik: laserviolett
HEX: #CC99FF

Civilingenjör Mikroelektronik: limegrönt
HEX: #ADFF5C

Högskoleingenjör Elektronik och datorteknik: vitt
HEX: #FFFFFF

Högskoleingenjör Datateknik: rosa (cerise)
HEX: #E83D84

Kandidatutbildning Affärssystem: cerise och porterbrun.
HEX: #663300 (porterbrun), #E83D84 (cerise)

Kandidatutbildning Informations och kommunikationsteknik: laserviolett
HEX: #CC99FF

Sektionens emblem är det du ser överst på den här sidan. Du finner det i en rad storlekar, varianter och format här [Github].

Kontaktinformation

Våra post- och besöksadresser hittar du längst ned på den här sidan. För att komma i kontakt med en specifik sektionsfunktionär, se sidan Förtroendevalda eller tag kontakt med det Sektionsorgan som ditt ärende gäller.

Du kan också finna sektionen i en rad andra medier och sociala nätverk:

Om du har frågor eller synpunkter om den här webbplatsen, var god ta kontakt med Kommunikationsnämnden.