Förtroendevalda

Här är alla förtroendevalda inom IN-sektionen för innevarande verksamhetsår. Information om tidigare år finner du här. Om du vill kontakta sektionen i allmänhet, sök i första hand ordförande. Gäller ditt ärende en specifik nämnd föreslår vi också att du i första hand kontaktar nämndordförande. Utöver de namn som listas här har flera organ även interna förtroendeposter, se respektive hemsida.

Patrik Karlstén
Ordförande
Klas Engberg
Vice Ordförande
Rasmus Ahlbäck
Kassör
Steven Ly
Sekreterare
Erik Pettersson
Ansvarig för Kommunikation
Simone Stefani
Ansvarig för Utbildningspåverkan
Sebastian Porling
Ansvarig för Studiesocial verksamhet
Celine Mileikowsky
Ansvarig för Näringslivsverksamhet
Emma Good
Styrelseledamot
Jenny Karlsson
Styrelseledamot

Alla förtroendevalda

Ordförande Patrik Karlstén
Vice Ordförande Klas Engberg
Sekreterare Steven Ly
Kassör Rasmus Ahlbäck
Ledamot för Kommunikation Erik Pettersson
Ledamot för Utbildningspåverkan Simone Stefani
Ledamot för Näringslivsverksamhet Celine Mileikowsky
Ledamot för Studiesocial verksamhet Sebastian Porling
Styrelseledamot Emma Good
Styrelseledamot Jenny Karlsson
Skyddsombud Martin Erwe
Kommunikationsnämndens vice ordförande Theodor Sandström
Näringslivsnämndens vice ordförande Patrik Eriksson
Programansvarig student IT Sara Ersson
Programansvarig student Data Emil Lindholm Brandt
Programansvarig student TCOMK Dean Rauschenbusch
Programansvarig student Elektro Joar Bergmark
Programansvarig student Master Gustav Engström
Idrottsnämndens ordförande Oskar Dahl
Idrottsnämndens vice ordförande Samuel Larsson
Studiemiljönämndens ordförande Filip Hidén
Studiemiljönämndens vice ordförande Sebastian Porling
Mottagningsansvarig Gustav Engström
Vice Mottagningsansvarig Fredrik Björkman
Ledamot i mottagningsnämnden Sara Ersson
Ledamot i mottagningsnämnden Robin Björk
Ledamot i mottagningsnämnden Tommie Andersson
ITerativa Klubbens ordförande Erik Henriksson
ITerativa Klubbens vice ordförande Klas Engberg
QlubbMästare (QMISK) Michael Henriksson
Vice QlubbMästare (QMISK) Sebastian Andersson
TraditionsMästare (TMEIT) Anton Jernberg
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Niclas Damström
Valberedningens sammankallande Samuel Larsson
Ledamot i Valberedningen Rickard Zwalen
Ledamot i Valberedningen Elias Skilje
Ledamot i Valberedningen Felix Jontegen
Ledamot i Valberedningen Filip Hidén
Ledamot i Valberedningen Justin Lex
Ordinarie Fanbärare Johanna Wärvik
Vice Fanbärare Patrik Karlstén
Revisor Martin Pola
Revisor Adrian Rågberg
Stickkontaktsansvarig August Hafvenström
Jacob Arvidsson

Listan uppdaterades senast 2017-01-05.
Se även tidigare års förtroendevalda.