Förtroendevalda

Här är alla förtroendevalda inom IN-sektionen för innevarande verksamhetsår. Information om tidigare år finner du här. Om du vill kontakta sektionen i allmänhet, sök i första hand ordförande. Gäller ditt ärende en specifik nämnd föreslår vi också att du i första hand kontaktar nämndordförande. Utöver de namn som listas här har flera organ även interna förtroendeposter, se respektive hemsida.

Sebastian Porling
Ordförande
 Erik Eriksson
Vice Ordförande
Rasmus Ahlbäck
Kassör
Alicia Hübinette
Sekreterare
Emma Good
Ansvarig för Kommunikation
Justin Lex
Ansvarig för Utbildningspåverkan
Erik Henriksson
Ansvarig för Studiesocial verksamhet
Celine Mileikowsky
Ansvarig för Näringslivsverksamhet
Anton Werelius
Styrelseledamot
Vakant
Styrelseledamot

Alla förtroendevalda

Ordförande Sebastian Porling ordf@insektionen.se
Vice Ordförande Erik Eriksson vordf@insektionen.se
Sekreterare Alicia Hübinette sekr@insektionen.se
Kassör Rasmus Ahlbäck kassor@insektionen.se
Vice kassör Robin Mattas kassor@insektionen.se
Ledamot för Kommunikation Emma Good kommunikation@insektionen.se
Ledamot för Näringslivssamverkan Celine Mileikowsky naringsliv@insektionen.se
Ledamot för Studiesocial verksamhet Erik Henriksson studiesocialt@insektionen.se
Ledamot för Utbildningspåverkan Justin Lex sno@insektionen.se
Styrelseledamot Anton Werelius ledamot@insektionen.se
Styrelseledamot Vakant ledamot@insektionen.se
Näringslivsnämndens vice ordförande Filip Jacobson naringsliv@insektionen.se
Workshopansvarig Dean Rauschenbusch sno@insektionen.se
Programansvarig student CINTE Vilhelm Elofsson itpas@insektionen.se
Programansvarig student TIDAB Emil Lindholm Brandt tidabpas@insektionen.se
Programansvarig student TIEDB Basel Mardini tiedbpas@insektionen.se
Programansvarig student TCOMK Justin Lex tcomkpas@insektionen.se
Programansvarig student Master Vakant masterpas@insektionen.se
Idrottsnämndens ordförande Oskar Dahl sport@insektionen.se
Idrottsnämndens vice ordförande Ariane Robertson sport@insektionen.se
Studiemiljönämndens ordförande Vakant sture@insektionen.se
Studiemiljönämndens vice ordförande Jesper Falk sture@insektionen.se
Mottagningsnämndens ordförande (INGEN) Aron Hansen Berggren ingen@insektionen.se
Mottagningsnämndens vice ordförande (NÅGON) Liam Carter ingen@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Anton Werelius mux@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Basel Mardini mux@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Gustaf Haglind mux@insektionen.se
ITerativa Klubbens ordförande Erik Henriksson itk@insektionen.se
ITerativa Klubbens vice ordförande Robin Björk itk@insektionen.se
QlubbMästare (QMISK) Michael Henriksson qm@qmisk.com
Vice QlubbMästare (QMISK) Sebastian Andersson vqm@qmisk.com
TraditionsMästare (TMEIT) Sabina Hauzenberger tm@tmeit.se
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Vidar Särnesjö vtm@tmeit.se
Valberedningens sammankallande Justin Lex val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Sara Ersson val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Emma Good val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Filip Hidén val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Vidar Särnesjö val@insektionen.se
Ordinarie Fanbärare Sara Ersson
Vice Fanbärare Klas Engberg
Revisor Erik Pettersson revisor@insektionen.se
Revisor Elias Skilje revisor@insektionen.se
Stickkontaktsansvarig Patrik Karlstén

Listan uppdaterades senast 2018-05-25.
Se även tidigare års förtroendevalda.