Förtroendevalda

Här är alla förtroendevalda inom IN-sektionen för innevarande verksamhetsår. Information om tidigare år finner du här. Om du vill kontakta sektionen i allmänhet, sök i första hand ordförande. Gäller ditt ärende en specifik nämnd föreslår vi också att du i första hand kontaktar nämndordförande. Utöver de namn som listas här har flera organ även interna förtroendeposter, se respektive hemsida.

Samuel Larsson
Ordförande
Jesse Feng
Vice Ordförande
Erik Henriksson
Kassör
Mattias Lind
Sekreterare
Samuel Gren Cheadle
Ansvarig för Kommunikation
Justin Lex
Ansvarig för Utbildningspåverkan
Joar Bergmark
Ansvarig för Studiesocial verksamhet
Artur Amcoff
Ansvarig för Näringslivsverksamhet
Vakant
Styrelseledamot
Adam Caspery
Styrelseledamot

Alla förtroendevalda

Ordförande Samuel Larsson ordf@insektionen.se
Vice Ordförande Jesse Feng vordf@insektionen.se
Sekreterare Mattias Lind sekr@insektionen.se
Kassör Erik Henriksson kassor@insektionen.se
Vice kassör Anton Werelius kassor@insektionen.se
Ledamot för Kommunikation Samuel Gren Cheadle kommunikation@insektionen.se
Ledamot för Näringslivssamverkan Artur Amcoff naringsliv@insektionen.se
Ledamot för Studiesocial verksamhet Joar Bergmark studiesocialt@insektionen.se
Ledamot för Utbildningspåverkan Justin Lex sno@insektionen.se
Styrelseledamot Adam Caspery ledamot@insektionen.se
Styrelseledamot Vakant ledamot@insektionen.se
Näringslivsnämndens vice ordförande Vakant naringsliv@insektionen.se
Workshopansvarig Vakant sno@insektionen.se
Programansvarig student CINTE Mattias Lind itpas@insektionen.se
Programansvarig student TIDAB Vakant tidabpas@insektionen.se
Programansvarig student TIEDB Gustaf Haglind tiedbpas@insektionen.se
Programansvarig student TCOMK Ayub Atif tcomkpas@insektionen.se
Programansvarig student Master Vakant masterpas@insektionen.se
Idrottsnämndens ordförande Sam Florin sport@insektionen.se
Idrottsnämndens vice ordförande Christopher Gustafson sport@insektionen.se
Studiemiljönämndens ordförande Alexander Carlsson sture@insektionen.se
Studiemiljönämndens vice ordförande Celine Mileikowsky sture@insektionen.se
Mottagningsnämndens ordförande (INGEN) Klas Engberg ingen@insektionen.se
Mottagningsnämndens vice ordförande (NÅGON) Erik Henriksson ingen@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Johanna Hansen mux@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Alicia Hübinette mux@insektionen.se
Ledamot i Mottagningsnämnden Netanel Avraham Eklind mux@insektionen.se
ITerativa Klubbens ordförande Erik Henriksson itk@insektionen.se
ITerativa Klubbens vice ordförande E-joon Ko itk@insektionen.se
QlubbMästare (QMISK) Martin Falke qm@qmisk.com
Vice QlubbMästare (QMISK) Oscar Meyer vqm@qmisk.com
TraditionsMästare (TMEIT) Christopher Gustafson tm@tmeit.se
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Alexandra Kolonia vtm@tmeit.se
Valberedningens sammankallande Vakant val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Adam Rosell val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Alicia Hübinette val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Michael Henriksson val@insektionen.se
Ledamot i valberedningen Erik Petterson val@insektionen.se
Ordinarie Fanbärare Alexandra Kolonia
Vice Fanbärare Adam Rosell
Revisor Emma Good revisor@insektionen.se
Revisor Elias Skilje revisor@insektionen.se
Stickkontaktsansvarig Rasmus Ahlbäck

Listan uppdaterades senast 2019-01-24.
Se även tidigare års förtroendevalda.