Förtroendevalda

Här är alla förtroendevalda inom IN-sektionen för innevarande verksamhetsår. Information om tidigare år finner du här. Om du vill kontakta sektionen i allmänhet, sök i första hand ordförande. Gäller ditt ärende en specifik nämnd föreslår vi också att du i första hand kontaktar nämndordförande. Utöver de namn som listas här har flera organ även interna förtroendeposter, se respektive hemsida.

Patrik Karlstén
Ordförande
Oscar Haglund
Vice Ordförande
Rasmus Ahlbäck
Kassör
Steven Ly
Sekreterare
Erik Pettersson
Ansvarig för Kommunikation
Simone Stefani
Ansvarig för Utbildningspåverkan
Sebastian Porling
Ansvarig för Studiesocial verksamhet
Sofia Söderström
Ansvarig för Näringslivsverksamhet
Emma Good
Styrelseledamot
Jenny Karlsson
Styrelseledamot

Alla förtroendevalda

Ordförande Patrik Karlstén ordf@insektionen.se
Vice Ordförande Oscar Haglund vordf@insektionen.se
Sekreterare Steven Ly sekr@insektionen.se
Kassör Rasmus Ahlbäck kassor@insektionen.se
Ledamot för Kommunikation Erik Pettersson kommunikation@insektionen.se
Ledamot för Utbildningspåverkan Simone Stefani sno@insektionen.se
Ledamot för Näringslivsverksamhet Sofia Söderström naringsliv@insektionen.se
Ledamot för Studiesocial verksamhet Sebastian Porling studiesocialt@insektionen.se
Styrelseledamot Emma Good ledamot@insektionen.se
Styrelseledamot Jenny Karlsson ledamot@insektionen.se
Skyddsombud Martin Erwe skyddsombud@insektionen.se
Kommunikationsnämndens vice ordförande Theodor Sandström vkom@insektionen.se
Näringslivsnämndens vice ordförande Michaela Jangefalk naringsliv@insektionen.se
Programansvarig student IT Sara Ersson itpas@insektionen.se
Programansvarig student Data tidabpas@insektionen.se
Programansvarig student TCOMK Dean Rauschenbusch tcomkpas@insektionen.se
Programansvarig student Elektro tiedbpas@insektionen.se
Programansvarig student Master masterpas@insektionen.se
Idrottsnämndens ordförande Akash Menon sport@insektionen.se
Idrottsnämndens vice ordförande Oskar Dahl sport@insektionen.se
Studiemiljönämndens ordförande Filip Hidén sture@insektionen.se
Studiemiljönämndens vice ordförande Sebastian Porling sture@insektionen.se
Mottagningsansvarig Gustav Engström ingen@insektionen.se
Vice Mottagningsansvarig Fredrik Björkman ingen@insektionen.se
Ledamot i mottagningsnämnden Sara Ersson
Ledamot i mottagningsnämnden Robin Björk
Ledamot i mottagningsnämnden Tommie Andersson
ITerativa Klubbens ordförande Erik Henriksson itk@insektionen.se
ITerativa Klubbens vice ordförande Klas Engberg itk@insektionen.se
QlubbMästare (QMISK) Michael Chlebek qm@qmisk.com
Vice QlubbMästare (QMISK) Gustaf Eriksson vqm@qmisk.com
TraditionsMästare (TMEIT) Anton Jernberg tm@tmeit.se
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Niclas Damström vtm@tmeit.se
Valberedningens sammankallande Simon Westin val@insektionen.se
Ledamot i Valberedningen Rickard Zwalen val@insektionen.se
Ledamot i Valberedningen Elias Skilje val@insektionen.se
Ledamot i Valberedningen val@insektionen.se
Ordinarie Fanbärare Johanna Wärvik
Vice Fanbärare Patrik Karlstén
Revisor Martin Pola revisor@insektionen.se
Revisor Adrian Rågberg revisor@insektionen.se
Stickkontaktsansvarig August Hafvenström
Jacob Arvidsson

Listan uppdaterades senast 2017-01-05.
Se även tidigare års förtroendevalda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 2 =