Tidigare förtroendevalda

Den här sidan listar namn på tidigare förtroendevalda sedan sammanslagningen av IT- och ME-sektionerna år 2008, samt förtroendevalda för IT- och ME-sektionerna dessförinnan.

Listorna är inte kompletta – särskilt inte före 2008 – och vi uppskattar verkligen all hjälp att komplettera dem! Om någon sitter på information om ME-sektionens förtroendevalda från innan 2007 skulle även dessa uppskattas. Kontakta oss gärna i så fall!

2016

Ordförande Erik Pettersson  
Vice Ordförande Björn Eklöf  
Sekreterare Jenny Karlsson  
Kassör August Hafvenström
Helena Hänninen
 
Ledamot för Kommunikation Robin Mattas  
Ledamot för Utbildningspåverkan Richard Lowenrud  
Ledamot för Näringslivsverksamhet Sofia Söderström  
Ledamot för Studiesocial verksamhet Fredrik Niklasson  
Styrelseledamot Oskar Dahl  
Styrelseledamot Steven Shidi Zhou  
Skyddsombud Celine Mileikowsky  
Näringslivsnämndens vice ordförande Jonathan Jan
Madeleine Berner
 
Programansvarig student IT Martin Pola
Oleg Sutjagin
 
Programansvarig student Data Filip Hidén  
Programansvarig student TCOMK Simone Stefani
Mostafa Hassani
 
Programansvarig student Elektro Martin Erwe  
Programansvarig student Master Matilda Taube  
Idrottsnämndens ordförande Gustaf Franksson  
Idrottsnämndens vice ordförande Akash Menon  
Studiemiljönämndens ordförande Jesper Falk  
Studiemiljönämndens vice ordförande Filip Hidén  
Mottagningsansvarig Patrik Karlstén  
Vice Mottagningsansvarig Johanna Wärvik  
Ledamot i mottagningsnämnden Felix Gustavsson  
Ledamot i mottagningsnämnden Anton Jernberg  
Ledamot i mottagningsnämnden August Hafvenström  
ITerativa Klubbens ordförande Elias Skilje  
ITerativa Klubbens vice ordförande Erik Henriksson  
QlubbMästare (QMISK) Michael Chlebek
Sofie Elvekjaer
 
Vice QlubbMästare (QMISK) Gustaf Eriksson
Michael Chlebek
 
TraditionsMästare (TMEIT) Klas Engberg  
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Steven Ly  
Valberedningens sammankallande Jenny Karlsson  
Ledamot i Valberedningen Jacob Arvidsson  
Ledamot i Valberedningen Simon Westin  
Ledamot i Valberedningen Emma Good  
Ordinarie Fanbärare Emma Bolin  
Vice Fanbärare Erik Pettersson  
Revisor Jacob Arvidsson  
Revisor Almira Hamzic  
Stickkontaktsansvarig Isabel Olofsson  

 

2015

Ordförande Tomás Silveira Bertorello  
Vice Ordförande Erik Pettersson  
Sekreterare Isabel Olofsson  
Kassör Helena Hänninen  
Ledamot för Kommunikation Johanna Wärvik  
Ledamot för Utbildningspåverkan Richard Lowenrud  
Ledamot för Näringslivsverksamhet Sofia Söderström  
Ledamot för Studiesocial verksamhet Jacob Arvidsson  
Styrelseledamot Madeleine Berner  
Vice Kassör August Hafvenström  
Skyddsombud Emelie Lindh  
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Paul Coada  
Kommunikationsnämndens Vice Ordförande Robin Mattas  
Programansvarig student IT Oleg Sutjagin  
Programansvarig student Data Martin Erwe  
Programansvarig student TCOMK Steven Zhou  
Programansvarig student Elektro Simon Olofsson  
Programansvarig student Master Mohamed Atwa  
Idrottsnämndens ordförande Gustaf Franksson  
Idrottsnämndens vice ordförande Akash Menon  
Studiemiljönämndens ordförande Jesper Falk  
Studiemiljönämndens vice ordförande Andreas Wallner  
Mottagningsansvarig Fredrik Niklasson  
Vice Mottagningsansvarig Theodor Sandström  
Ledamot i mottagningsnämnden Johan Gasslander  
Ledamot i mottagningsnämnden Steven Ly  
Ledamot i mottagningsnämnden Celine Mileikowsky  
ITerativa Klubbens ordförande Rickard Helmfried  
ITerativa Klubbens vice ordförande Murat Gabdurahmanov  
QlubbMästare (QMISK) Sofie Elvekjaer  
Vice QlubbMästare (QMISK) John Åkerhielm  
TraditionsMästare (TMEIT) Matilda Taube  
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Erik Henriksson  
Valberedningens sammankallande Fredrik Sievers  
Ledamot i Valberedningen Jenny Karlsson  
Ledamot i Valberedningen Klas Engberg  
Ledamot i Valberedningen Michael Chlebek  
Ordinarie Fanbärare Almira Hamzic  
Vice Fanbärare Matilda Taube  
Revisor Wilhelm Svenselius  
Revisor Olle Gynther Zillén  
Stickkontaktsansvarig Emelie Holm  

 

2014

Ordförande Emelie Holm
Vice ordförande Matilda Taube
Sekreterare Isabel Olofsson
Kassör Alexander Johansson
Ledamot för Kommunikation Wilhelm Svenselius
Ledamot för Studiesocial verksamhet Vilho Jonsson Jacob Arvidsson
Ledamot för Näringslivssamverkan Marcus Elwin
Förste styrelsesuppleant Astrid Gunne
Andre styrelsesuppleant Patrik Karlstén
Vice Kassör August Hafvenström
Skyddsombud Emelie Lindh
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Paul Coada (2015)
Mikaela Illanes (2014)
Näringslivskontakt Event Soniapreet Kaur Sanghera
Art Director Ulrica Flemström
Alumniansvarig Carl Brengesjö
Internationellt ansvarig Arvin Behshad
Workshopansvarig Emma Ström
Programansvarig student IT Navneet Malhi
Programansvarig student ME Matilda Taube
Programansvarig student Data Maximilian Scholz
Programansvarig student Elektro Richard Lowenrud
Programansvarig student Master Jasper Hahn
Idrottsnämndens ordförande Fredrik Wixenius
Idrottsnämndens vice ordförande Pontus Engström
Studiemiljönämndens ordförande Joakim Forslund
Studiemiljönämndens vice ordförande Tobias Assarson
Mottagningsansvarig Jacob Arvidsson
Vice Mottagningsansvarig Tomás Silveira Bertorello
Mottagningens sekreterare Rickard Eriksson
Mottagningens kassör Sofia Johansson
Mottagningens komm.ansvarig Daniel Almqvist
ITerativa Klubbens ordförande Karl Stenlund
ITerativa Klubbens vice ordförande Rasmus Stenbäck
QlubbMästare (QMISK) Astrid Gunne
Vice QlubbMästare (QMISK) Dan Karlsson
TraditionsMästare (TMEIT) Björn Eklöf
Vice TraditionsMästare (TMEIT) Emma Ström
Valberedningens sammankallande Fredrik Sievers
Ledamot i Valberedningen Almira Hamzic
Ledamot i Valberedningen Astrid Gunne
Ledamot i Valberedningen Joachim Toft
Ledamot i Valberedningen Jonas Ek
Ledamot i Valberedningen Jenny Karlsson
Ordinarie Fanbärare Karl Stenlund
Vice Fanbärare Emelie Holm
Revisor Fredrik Sievers
Revisor Marcus Johansson
Revisor Tomás Silveira Bertorello
Stickkontaktsansvarig Olle Gynther Zillén

 

2013

Ordförande Marianne Fjelberg
Vice ordförande Irina Galiulina
Kassör Emil Sveningson
Vice kassör Erik Lerander
Kommunikationsansvarig Alexander af Trolle
Cesar Benulic
Vice komm.ansvarig Wilhelm Svenselius
Programansvarig student IT Sophie Eskesen
Programansvarig student ICT Anne Golinski
Programansvarig student ME Matilda Taube
Programansvarig student Data Adrian Lundhe
Programansvarig student Elektro Melker Mattsson
Alumniansvarig Jahnava Werneburg
Internationellt ansvarig Emelie Holm
Mottagningsansvarig Ingrid Sörensen
Mottagningens kassör Mikaela Illanes
Mottagningens Blomman Emma Ström
Mottagningens Bubblan Isabel Olofsson
Mottagningens Buttran Matilda Taube
Mottagningens SponsMUX Björn Eklöf
TraditionsMästare Vilho Jonsson
Vice TraditionsMästare Patrik Karlstén
QlubbMästare Viktor Pedersen
Vice QlubbMästare Astrid Gunne
Näringslivsnämndens ordförande Jana Prihodko
Näringslivsnämndens vice ordförande Maxim Frisk
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Mikaela Illanes
Idrottsnämndens ordförande Henrik Norman
Idrottsnämndens vice ordförande Nicholas Ojala
Infonämndens ordförande Wilhelm Svenselius
Infonämndens vice ordförande Olle Gynther-Zillén
ITerativa Klubbens ordförande Fredrik Sievers
ITerativa Klubbens vice ordförande Karl Stenlund
Profilnämndens ordförande Emmy Ryrstedt
QLANs ordförande Viktor Pedersen
QLANs vice ordförande Fabian Miiro
Studiemiljönämndens ordförande Joakim Forslund
Studiemiljönämndens vice ordförande Tomas Silveira Bertorello
Studienämndens ordförande Soniapreet Kaur Sanghera
Studienämndens vice ordförande Kenjoe Lim
Valberedningens sammankallande Olle Gynther-Zillén
Representant i ICT-skolans styrelse Rasmus Stenbäck
Representant i ledningsgruppen Rasmus Stenbäck
Representant i skolans strategiska råd Vilho Jonsson
Ledamot i grundutb.kommittén Jens Lundblad
Ledamot i forskarutb.kommittén Emelie Holm
Ledamot i tjänsteförslagsnämnden Almira Hamzić
Ordinarie fanbärare Vilho Jonsson
Vice fanbärare Rasmus Stenbäck
Stickkontaktsansvarig Cesar Benulic
Revisor Johannes Olsson
Revisor Rickard Eriksson

2012

Ordförande Nathalie Sahlström
Vice ordförande Cesar Benulic
Kassör Ivy Wang
Vice kassör Marcus Andersson
Ledamot (alumni) Zimon Mossberg
Ledamot (internationell) Rasmus Stenbäck
Programansvarig student IT Victor Davidsson
Programansvarig student ICT Ingrid Sörensen
Programansvarig student ME Mikael Grossman
Programansvarig student Data Sonia Sanghera
Mottagningsansvarig Emelie Holm
Mottagningens kassör Almira Hamzic
Programansvarig MUX Civ.ing Johan Elander Aman
Programansvarig MUX H.ing Joakim Forslund
Programansvarig MUX Kand. Ingrid Sörensen
SponsMUX Samy Khatib
TraditionsMästare Tomás Silveira Bertorello
Vice TraditionsMästare Irina Galiulina
QlubbMästare Alexandra Hänel
Jerry Pal
Vice QlubbMästare Jerry Pal
Anton Lindberg
ICT Contacts ordförande Jenny Romell
ICT Contacts vice ordförande Jana Prihidko
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Jana Prihidko
Idrottsnämndens ordförande Nicholas Ojala
Idrottsnämndens vice ordförande Henrik Norman
Infonämndens ordförande Olle Gynther-Zillén
Infonämndens vice ordförande Peter Billström
ITerativa Klubbens ordförande Almira Hamzic
ITerativa Klubbens vice ordförande Fredrik Sievers
Profilnämndens ordförande Vilho Jonsson
QLANs ordförande Simon Öhman
QLANs vice ordförande Joakim Blomberg
Studiemiljönämndens ordförande Karl Stenlund
Studiemiljönämndens vice ordförande Marianne Fjellberg
Studienämndens ordförande Konrad Ilczuk
Studienämndens vice ordförande Jaz Werneburg
Representant i ICT-skolans styrelse Vilho Jonsson
Representant i ledningsgruppen Rasmus Stenbäck
Ledamot i kårfullmäktige Vilho Jonsson
Ledamot i kårfullmäktige Olle Gynther-Zillén
Ledamot i kårfullmäktige Jenny Romell
Ledamot i kårfullmäktige Nathalie Sahlström
Ledamot i kårfullmäktige Anton Grünfeldt
Suppleant i kårfullmäktige Ivy Wang
Suppleant i kårfullmäktige Per Modin
Ledamot i grundutb.kommittén Rasmus Stenbäck
Ordinarie fanbärare Nathalie Sahlström
Vice fanbärare Vilho Jonsson
Stickkontaktsansvarig Henrik Mårtensson
Revisor Anton Grunfeld
Revisor Isabel Olofsson

2011

Ordförande Erik Övelius
Vice ordförande Nathalie Sahlström
Kassör Zimon Mossberg
Vice kassör Andreas Wallner
Ledamot (alumni) Carl Brengesjö
Ledamot (internationell) Rasmus Stenbäck
Programansvarig student IT Niklas Wahlén
Programansvarig student ICT Erik Ylipää
Programansvarig student ME Patrik Eklöf
Programansvarig student Elektro Jonas Karlsson
Programansvarig student Aff.sys Alexander Bentén Luksep
Mottagningsansvarig Carl Brengesjö
Mottagningens kassör Joakim Borgström
Programansvarig MUX Civ.ing Isabel Olofsson
Programansvarig MUX H.ing Oscar Larsson
TraditionsMästare David Brinnen
Vice TraditionsMästare Fredrik Sievers
QlubbMästare Fredrik Cederquist
Vice QlubbMästare Patrik Nyman
ICT Contacts ordförande Cecilia Romlin
ICT Contacts vice ordförande Martine Selin
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Sofie Sjödahl
Idrottsnämndens ordförande Emmanuel Mwaka
Idrottsnämndens vice ordförande Alfred Andersson
Infonämndens ordförande Felix Panozzo
Infonämndens vice ordförande Per Andersén
ITerativa Klubbens ordförande Albert Hafvenström
Profilnämndens ordförande Jana Prihodko
QLANs ordförande Joakim Blomberg
QLANs vice ordförande Simon Öhman
Studiemiljönämndens ordförande Joyce Wong
Studiemiljönämndens vice ordförande Tomás Silveira Bertorello
Studienämndens ordförande Erica Soltanieh
Studienämndens vice ordförande Irina Galiulina
Valberedningens sammankallande Per Modin
Representant i ledningsgruppen Erik Övelius
Representant ledningsgruppen Carl Brengesjö
Ledamot i kårfullmäktige Zimon Mossberg
Ledamot i kårfullmäktige Carl Brengesjö
Ledamot i kårfullmäktige Erik Övelius
Ledamot i kårfullmäktige Markus Phil
Ledamot i kårfullmäktige Mikael Östberg
Suppleant i kårfullmäktige Andreas Wallner
Suppleant i kårfullmäktige Rasmus Stenbäck
Suppleant i kårfullmäktige Cesar Benulic
Suppleant i kårfullmäktige Per Modin
Ledamot i forskarutb.kommittén Mariana Dalarsson
Revisor Ivy Wang
Revisor Mikael Östberg

2010

Ordförande Henrik Mårtensson
Vice ordförande Joakim Nordström
Kassör Erik Övelius
Vice kassör Andreas Wallner
Ledamot (alumni) Mikael Östberg
Ledamot (internationell) Albert Hafvenström
Programansvarig student IT Michael Almér
Programansvarig student ICT Erika Hylén
Programansvarig student ME Emelie Holm
Programansvarig student Elektro Henrik Borg
Programansvarig student Aff.sys Frida Lundqvist
Mottagningsansvarig Wilhelm Svenselius
Mottagningens kassör Erik Lennahl
Programansvarig MUX Civ.ing Carl Brengesjö
Programansvarig MUX H.ing Simon Fridlund
Programansvarig MUX Kand. Erika Hylén
TraditionsMästare Maria Magnusson
Vice TraditionsMästare Cesar Benulic
QlubbMästare Frida Carlsson
Vice QlubbMästare Fredrik Cederquist
ICT Contacts ordförande Tommy Marshall
ICT Contacts vice ordförande Carl Brengesjö
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Sofie Sjödahl
Idrottsnämndens ordförande Peter Klerehag
Idrottsnämndens vice ordförande Alfred Andersson
Infonämndens ordförande Björn Dahlgren
Infonämndens vice ordförande Albert Hafvenström
ITerativa Klubbens ordförande David Ersson
ITerativa Klubbens vice ordförande Mikael Östberg
QLANs ordförande Joakim Blomberg
QLANs vice ordförande Simon Öhman
Studiemiljönämndens ordförande Joyce Wong
Studiemiljönämndens vice ordförande Fredrik Sievers
Studienämndens ordförande Ann-Sofie Åhn
Studienämndens vice ordförande Nathalie Sahlström
Valberedningens sammankallande Carl Brengesjö
Representant i ledningsgruppen Henrik Mårtensson
Representant i ledningsgruppen Mikael Östberg
Ledamot i kårfullmäktige Joakim Nordström
Ledamot i kårfullmäktige Mariana Dalarsson
Ledamot i kårfullmäktige Frida Carlsson
Ledamot i kårfullmäktige Michael Almér
Suppleant i kårfullmäktige Per Modin
Suppleant i kårfullmäktige Peter Hamberg
Suppleant i kårfullmäktige Mikael Östberg
Suppleant i kårfullmäktige Albert Hafvenström
Suppleant i kårfullmäktige Cesar Benulic
Stickkontaktsansvarig Daniel Törnqvist
Ledamot i forskarutb.kommittén Mariana Dalarsson
Revisor Joakim Borgström
Revisor Peter Hamberg

2009

Ordförande Mikael Östberg
Vice ordförande Mariana Dalarsson
Kassör Carl Brengesjö
Ledamot Viktor Tullgren
Ledamot Per Modin
Programansvarig student IT Michael Almér
Programansvarig student ICT Maria Magnusson
Programansvarig student ME André Hallan
Mottagningsansvarig Oscar Frick
Vice mottagningsansvarig Andréas Rost
Mottagningens kassör Erik Övelius
TraditionsMästare Jack Enhorn
Vice TraditionsMästare Pavel Delgadou
QlubbMästare Viktor Nyström
ICT Contacts ordförande Sonja Hiltunen
ICT Contacts vice ordförande Sanna Eskelinen
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Tommy Månström
Idrottsnämndens ordförande Tommy Marshall
Idrottsnämndens vice ordförande Martin Axelsson
Infonämndens ordförande Donny Fransson
Infonämndens vice ordförande Martine Selin
Internationella nämndens ordförande Henrik Olsson
Internationella nämndens vice ordförande Sun Gang
Studiemiljönämndens ordförande Alex Ellgren
Studiemiljönämndens vice ordförande Erik Masser
Studienämndens ordförande Ann-Sofie Åhn
Valberedningens sammankallande Tommy Månström
Revisor Johannes Nordkvist
Revisor André Hallan

2008

Ordförande Henrik Olsson
Vice ordförande Michael Almér
Sekreterare Joakim Borgström
Kassör Johannes Nordkvist
Årskursrepresentant åk 4-5 Viking Sojé-Berggren
Årskursrepresentant åk 3-4 George Younan
Årskursrepresentant åk 2-3 Ann-Sofi Åhn
Årskursrepresentant åk 1-2 Per Modin
Programansvarig student (PAS) Johannes Nordkvist
Mottagningsansvarig Ann-Sofi Åhn
Mottagningens kassör Erik Lundberg
TraditionsMästare Simon Öhman
Vice TraditionsMästare Joel Nilsson
ICT Contacts ordförande Tobias Söderlund
ICT Contacts vice ordförande Sonja Hiltunen
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Dino Strömberg
Idrottsnämndens ordförande Tommy Marshall
Idrottsnämndens vice ordförande Jack Enhorn
Infonämndens ordförande Johan Viklund
Infonämndens vice ordförande Erik Rålenius
Internationella nämndens ordförande Tian-Lin Gu
Internationella nämndens vice ordförande Johannes Nordkvist
Lokalnämndens ordförande Tommy Månström
Lokalnämndens vice ordförande Andrei Popovici
Studiemiljönämndens ordförande Christian Lionskoog
Studiemiljönämndens vice ordförande Viking Sojé Berggren
Studienämndens ordförande George Younan
Studienämndens vice ordförande Dino Strömberg
Valberedningens sammankallande Isak Färnlycke
Stickkontaktsansvarig Erik Rålenius
Överste Violett Wilhelm Svenselius
Revisor Lukas Grimfors
Revisor Dain Nilsson
Revisor Carl Brengesjö
Revisor Tommy Månström

2008 (ME)

Ordförande Viktor Tullgren
Patrik Kosonen
Vice ordförande Patrik Kosonen
Kassör Sanna Eskelinen
Sekreterare Tommy Månström
Ledamot Martin Axelsson
Ledamot Joel Nilsson
Studienämndens ordförande Mariana Dalarsson

2007 (IT)

Ordförande Erik Rålenius
Vice ordförande Dain Nilsson
Kassör John Petroff
Sekreterare Daniel Öman
Årskursrepresentant åk 4-5 John Petroff
Lukas Grimfors
Årskursrepresentant åk 3-4 Henrik Mårtensson
Isak Färnlycke
Årskursrepresentant åk 2-3 Henrik Olsson
Årskursrepresentant åk 1-2 Michael Almér
Programansvarig Student (PAS) Johannes Nordkvist
Mottagningsansvarig Tian-Lin Gu
Mottagningens kassör Erik Lundberg
TraditionsMästare Patrik Cederlöf
SkattMästare Carl Landberg
Idrottsnämndens ordförande Simon Öhman
Idrottsnämndens vice ordförande Anna Berglund
Infonämndens ordförande Wilhelm Svenselius
Internationella nämndens ordförande Johannes Nordkvist
Internationella nämndens vice ordförande Theodor Zettersten
Lokalnämndens ordförande Robert Kaye
PR-nämndens ordförande Tobias Söderlund
PR-nämndens vice ordförande Dan Rosenqvist
Projektledare Kista Arbetsmarknadsdag Dan Rosenqvist
Studiemiljönämndens ordförande Viking Sojé-Berggren
Valberedningens sammankallande Henrik Olsson
Daniel Öman
Representant Kårfullmäktige John Petroff
Representant Kårfullmäktige Henrik Mårtensson
Suppleant Kårfullmäktige Daniel Öman
Suppleant Kårfullmäktige Viking Sojé-Berggren
Suppleant Kårfullmäktige Mattias Brännström
Revisor Kai Eriksson
Revisor Simon Gordan

2007 (ME)

Ordförande Emil Mellfeldt  
Vice ordförande André Hallan  
Kassör Tobias Övergaard  
Sekreterare Mikael Kvist  
Ledamot Farrokh Atai  
Ledamot Markus Soldemo  
Studienämndens ordförande Viktor Tullgren  
Revisor Pauline Gustbée  
Revisor Sonja Hiltunen  

2006 (IT)

Ordförande John Petroff
Vice ordförande Henrik Palm
Kassör Mattias Brännström
Årskursrepresentant åk 4-5 Mattias Jansson
Årskursrepresentant åk 3-4 Johan Kristensson
Årskursrepresentant åk 2-3 Therese Åkerlund
Årskursrepresentant åk 1-2 Daniel Öman
Programansvarig Student (PAS) Johan Kristensson
Mottagningsansvarig André Hallan
Mottagningens kassör Pauline Gustbée
TraditionsMästare Henrik Mårtensson
Vice TraditionsMästare Niklas Söderlund
Idrottsnämndens ordförande Alexander Lindström
Idrottsnämndens vice ordförande Steve Reinhold
Infonämndens ordförande Daniel Lehttinen
Infonämndens vice ordförande Andreas Karlsson
Internationella nämndens ordförande Shytoon Ong
Lokalnämndens ordförande Anna Berglund
Lokalnämndens vice ordförande Viking Sojé-Berggren
PR-nämndens ordförande Daniel Lundin
Mattias Brännström
PR-nämndens vice ordförande Björn Berglund
Tidningsnämndens chefredaktör Wilhelm Svenselius
Tidningsnämndens vice chefredaktör Viking Sojé-Berggren
Studiemiljönämndens ordförande Viking Sojé-Berggren
Studienämndens ordförande Niclas Fagerholm
Studienämndens vice ordförande Lukas Grimfors
Revisor Kai Eriksson
Revisor Ulrika Malmgren

2006 (ME)

Ordförande Tobias Övergaard

2005 (IT)

Ordförande Mattias Jansson
Vice ordförande Henrik Palm
Kassör Daniel Lundin
Sekreterare Nahal Bazsefidpay
Årskursrepresentant åk 4-5 Joakim Arnling
Årskursrepresentant åk 3-4 David Stenmar
Årskursrepresentant åk 2-3 Johan Kristensson
Årskursrepresentant åk 1-2 Shytoon Ong
Programansvarig Student (PAS) Martin Kristensson
Mottagningsansvarig Daniel Lundin
Mottagningens kassör Daniel Lundin
Idrottsnämndens ordförande Navid Nasiritousi
Idrottsnämndens vice ordförande Joacim Danielsson
Infonämndens ordförande Mikael Svensson
Infonämndens vice ordförande Mattias Åkervik
Internationella nämndens ordförande Olle Bergdahl
Internationella nämndens vice ordförande Shytoon Ong
Lokalnämndens ordförande Dain Nilsson
PR-nämndens ordförande Peter Eriksson
PR-nämndens vice ordförande Ulrika Malmgren
Projektledare för IT-dagen Daniel Lundin
Redaktör för sektionstidningen Christian Davén
Studiemiljönämndens ordförande Erik Häggbrink
Studiemiljönämndens vice ordförande Viking Sojé-Berggren
Studienämndens ordförande David Stenmar
Studienämndens vice ordförande Daniel Abramowicz
Jubileumsgeneral Fredrik Westberg
Mamma-IT Ulrika Malmgren
Pappa-IT David Stenmar
Smaklök Steve Lindell
Stickkontaktsansvarig Joacim Danielsson
Överste Violett Morten Nielsen
Revisor Mats Andersson
Revisor Joacim Danielsson

2004 (IT)

Ordförande Fredrik Westberg
Vice ordförande Sara Najafi
Sekreterare Malin Bjurhager
Kassör Jonas Vis
Årskursrepresentant åk 4 Kristian Karlsek
Årskursrepresentant åk 3 Carl Pettersson
Årskursrepresentant åk 2 Guan Wang
Årskursrepresentant åk 1 Johan Kristensson
Programansvarig Student (PAS) Martin Kristensson

2003 (IT)

Ordförande Kai Eriksson
Vice ordförande Jonas Vis
Sekreterare Simon Gordan
Årskursrepresentant åk 3 Fredrik Westberg
Årskursrepresentant åk 2 Ann Schröder
Årskursrepresentant åk 1 Olle Bergdahl
Programansvarig Student (PAS) Johan Rydström
Mottagningsansvarig Ulrika Malmgren
Klubbmästare Jonas Gustafsson
Vice Klubbmästare Peder Nordvaller
Idrottsnämndens ordförande Johan de Geer
Idrottsnämndens vice ordförande Andreas Sjöholm
Infonämndens ordförande Jonas Hallman 
Infonämndens vice ordförande Jonas Vis
PR-nämndens ordförande Erik Åkerfelt
Studienämndens ordförande David Stenmar
Studienämndens vice ordförande Daniel Abramowicz
Representant Kårfullmäktige Joel Höglund
Suppleant Kårfullmäktige Karin Jansson
Suppleant Kårfullmäktige Martin Kristensson
Revisor Kaj Froelich

2002 (IT)

Ordförande Kai Eriksson
Sekreterare Jonas Vis
Ledamot Ulrika Malmgren
Ledamot Ann Schröder
Ledamot Erik Johansson
Programansvarig Student (PAS) Johan Rydström
Mottagningens ordförande Fredrik Westberg
Idrottsnämndens ordförande Johan de Greer
Infonämdens ordförande Ulrika Malmgren
PR-nämndens ordförande Daniel Byström
Studiemiljönämndens ordförande Joackim Arnling
Studienämndens ordförande Jonas Vis
Valberedning Ulrika Malgren
Valberedning Morten Nielsen

2000-2001 (IT)

Ordförande Ulrika Malmgren
Ledamot Jacek Sieka
Ledamot Daniel Asshami
Ledamot Andreas Mählck
Mottagningens ordförande Sara Kåberg
Klubbmästare Stefan Isaksen
Idrottsnämndens ordförande Eric Grundin
Infonämdens ordförande Jonas Hallman
PR-nämndens ordförande Michele Masucci
Studienämndens ordförande Annica Eldeby
Valnämndsrepresentant Fredrik Westberg
Revisor Michele Masucci
Revisor John af Petersens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =