Historia

Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik startade år 2000 på KTH i Kista och var det första i sitt slag utanför Campus Valhallavägen. Programmet hade rötter i elektroprogrammet och beskrevs som en blandning mellan kommunikationsteknik, mikroelektronik och datateknik. Den nybildade värdinstitutionen var en sammanslagning av institutionerna för teleinformatik och elektronik samt delar av fysikinstitutionen.

IT-programmets ursprung

I slutet av 90-talet pågick två parallella utredningar på KTH: ME-utredningen och IT-utredningen. Båda dessa föreslog ett nytt civilingenjörsprogram var i Kista: Mikroelektronik (ME) och Kommunikationssystemteknik (Z). KTH hade nyligen startat nya program i andra ämnesområden och kritikerna menade att man istället borde sträva mot färre ingångar. I sista stund föreslog även DSV ett nytt civilingenjörsprogram i Kista: Distribuerade informationssystem (IS). Programmen föreslogs bli närbesläktade och ha gemensamma kurser, men som Carl Gustaf Jansson uttryckte sig:

“Det förefaller inte meningsfullt och möjligt att kombinera dem i ett enda program.”

När utbildningskatalogen för 2000 dök upp hösten 1999 fanns dock bara ett nytt, och extremt brett, program i Kista: Informationsteknik (IT). I praktiken hade man alltså kopplat loss IT-spåret från Elektroprogrammet och kombinerat detta med DSV:s kursutbud.

KST och gallerian under uppbyggnad 2002 (foto: Stern).
KST och gallerian under uppbyggnad 2002 (foto: Stern).

Sektionens vagga

Några veckor in på terminen, den 12 september 2000, hölls ett konstituerande möte lett av Kårordförande Henrik Ahlgren där Sektionen för informationsteknik bildades. Som första ordförande valdes Ulrika Malmgren.

IT-sektionens webbplats från år 2002.
IT-sektionens webbplats från år 2002.

Efter att KF motsatte sig sektionens önskan om en röd kulör som sektionsfärg, kom man till insikt och valde den tjusiga violetta färgen, sedermera populariserad som laserviolett av INviten.

Mottagningen utformas

De första studerande på det nya programmet mottogs under de första veckorna av framförallt doktorander från Kista, men även företagsrepresentanter. I denna inledande period spelade Prof. CM Zetterling en stor roll. Tanken var att programmets Mottagning inte heller fortsättningsvis skulle ha några phösare, ett faktum som dock snabbt kom att ändras.

“Året var 2000. Millennieskiftet hade passerat och alla människor började sakta men säkert våga sig ut ur sina bunkrar igen. Alla domedagsprofetior hade visat sig vara felaktiga, och nu började man äntligen våga sig på att göra nysatsningar igen. Bland dessa nysatsningar syntes civilingenjörsprogrammet för InformationsTeknologi lysa som en klar stjärna över Svea Rike. Aldrig mer skulle brist på information i världen leda till det kaos och den oro som millenieskiftet hade ställt till med. Man trodde att man hade planerat allt in i minsta detalj. Men då hade man inte tänkt på den fasansfulla n0llan.”

Så inledde Konglig FraktalInverTer sin krönika Det kommande hotet i sektionens tidning Illud Iterium Dicere Potes inför Mottagningen 2001.

De mest beständiga inslagen i Mottagningen genom åren har varit n0llegasquen, INviten, Fest- och Gasqueteorin, nattvandringen och Osqvik. Sektionens mottagning har med tiden byggt upp ett mycket gott rykte och har kallats den bästa på KTH av kanslipersonal, som i några fall har spenderat hela sitt yrkesliv på teknis. Min personliga gissning är att det beror på att man har haft förmågan att bevara de traditioner som är bra, men osentimentalt skrota de som är dåliga. Dessutom tycks det finnas ett mycket starkt kollektivt medvetande bland de engagerade om Mottagningens värdegrund – något som tar sig uttryck exempelvis i mantrat “Mottagningen är till för n0llan” som jag hört bakom kulisserna många gånger under alla mina mottagningar.

Nämnder och klubbar

KMEIT

Genom åren har sektionen haft tiotalet klubbar, men ingen har varit särskilt aktiv. 2006 fanns följande, mer eller mindre inaktiva, klubbar: Spelsektionen, Fanbärarordern, KonstIT, Tjejföreningen och Studentföreningen för ungdomsaktiviteter.

Sektionens första klubbmästeri, KMEIT, hade en alltmer tynande verksamhet från 2004 och ersattes kring årsskiftet 05/06 av TMEIT. Med KMEITs fall försvann i princip också finsittningarna från sektionens klubbmästeriverksamhet.

Tidiga utgåvor av sektionstidningen.
Tidiga utgåvor av sektionstidningen.

Ett flertal sektionstidningar har också funnits. Däribland Illud Iterium Dicere Potes, Betan och bITstream; de två sistnämnda med Wilhelm Svenselius, Viking Sojé-Berggren och Christian Davén som redaktion.

IT-sektionen har så länge någon kan minnas haft en näringslivsgrupp, men verksamheten tog fart på allvar 2006 då man bytte namn till ICT Contact och arrangerade den första upplagan av Kista Arbetsmarknadsdag. Redan första blev mässan Sveriges största inom ICT, trots konkurrenter som existerat i 15 år.

IT-sektionen hade en rekordstor andel utländska studenter, vilket i kombination med kårobligatoriet gav den unga organisationen stora ekonomiska marginaler. Många skulle hävda att detta i sin tur bidragit till sektionens bristande intresse för att skaffa sponsorer.

ME-sektionen

Hösten 2002 blev Mikroelektronikinriktningen ett eget program, som det från början var tänkt. I december samma år bildades Sektionen för Mikroelektronik då Kårfullmäktige gått emot Kårstyrelsens yrkande om avslag. Kårstyrelsen bedömde det som alltför stor risk att sektionen skulle bli för liten för att kunna bedriva en vettig verksamhet, och ville istället att de 37 ME-teknologerna skulle bli medlemmar i IT-sektionen. Beslutet följdes av en protokollsanteckning som var talande för kritikernas argument:

“Samtidigt som vi vill berömma ME för deras engagemang finner vi det tråkigt att KF, enligt oss, har satt ett fåtal individers känslor framför det som är bäst för THS långsiktigt.”

De två nyblivna systersektionerna kom dock att samarbeta inom det mesta. Sektionerna hade gemensam mottagning, sektionslokal, PR-nämnd och klubbmästeri.

Sektionslokalen

Den 5 maj 2004 invigde dåvarande rektor, Anders “Flodis” Flodström, IT- och ME-sektionernas gemensamma sektionslokal som fick namnet Elysium. Invigningen ägde rum under IT-dagen och ackompanjerades av liveband och ITeatern, en föreställning där samtliga IT-sektionens nämnder deltog. Lokalen var vid denna tidpunkt i princip ett uppehållrum med en enkel kokvrå.

Elysium innan 2007.
Elysium innan 2007.

I januari 2007 sammankallade John Petroff frivilliga för att delta i ombyggnationen av sektionslokalen Elysium, och byggandet av en bar. Lagom till mottagningen samma år var baren i bruk. Nämnda mottagning var för övrigt den första där studenter från det nya Kandidatprogrammet i Informations- och Kommunikationsteknik medverkade.

Dino Strömberg under bygget av puben 2007. Fler bilder och filmer finns i mediearkivet.
Dino Strömberg under bygget av puben 2007. Fler bilder och filmer finns i mediearkivet.

I januari 2010 hade sektionen växt och det var det dags att ta fram borrmaskinen igen, fast denna gång stod skolan för professionell arbetskraft. Precis som förra gången blev bygget försenat och blev klart lagom till Mottagningen. Temat gick denna gång i vitt och sektionen hade nu en sektionslokal med en storlek som anstår kårens största sektion; dessutom hade serveringstillståndet utökats till terrassen mot gallerian.

Ökad samverkan

Sammanslagning

2008 års styrelse fick som viktigaste uppdrag av sektionen att ta beslut i den infekterade och utdragna sammanslagningsfrågan. Innan sommaren hade både ITs och MEs sektionsmöten gett klartecken för en sammanslagning sektionerna emellan och den 5 december 2008 bildades Sektionen för Informations- och Nanoteknik.

I januari 2009 flyttade skolan ut ur lokalerna i Electrum 3, där Högskoleingenjörsteknologerna tidigare huserat. Det innebar att IN-sektionen fick dela studieplatser och sektionslokal med Ingenjörssektionen Kista (IsK). Redan i maj samma år klubbade KF igenom en motion från IN- och IsK-sektionernas ordföranden, som innebar att det döende IsK gick in i IN, som därmed blev den största sektionen vid THS.

Tidslinje över sektionerna i Kista