Mailinfo

Hur du går till väga för att lägga till ett konto eller en signatur i din mailklient varierar beroende på vad du använder, här följer information som hjälper dig få in din funktionsadress i valfri klient.

Sektionens mailsignatur ser ut såhär, och för att den ska vara korrekt konfigurerad så ska du använda HTML-koden som finns här när du lägger till signaturen i din mailklient.

[För och Efternamn]
[Post eller titel]
Sektionen för Informations- och Nanoteknik
[Adress]@insektionen.seinsektionen.se
[telefonnummer]

Om din mailklient mot förmodan inte stöder HTML-signaturer så kan du ladda ner bilden genom att högerklicka på den, och välja alternativet “Spara som”.
Den finns också här, på github, som en del av presskitet.

Vill du synkronisera funktionsmailen till din mobil eller annan valfri klient så använder du nedanstående konfigurationer:

SMTP-server: smtp.insektionen.se (port 587)

SMTP-server (STARTTLS): smtp01.binero.se (port 465)

POP3-server: pop3.insektionen.se (port 110)

POP3-server (STARTTLS): pop01.binero.se (port 995)

IMAP4-server: imap.insektionen.se (port 143)

IMAP4-server (STARTTLS): imap01.binero.se (port 993)

Vid synkronisering till Android:
Gå in på Inställningar (Settings) -> Konton (Accounts & Sync) välj lägg till konto (Add account).
Välj sedan Personlig(IMAP) där fyller du i funktionsmailadress och tillhörande lösenord.
Byt därefter server till imap01.binero.se samt byt Säkerhet till SSL/TLS.

Gå vidare till nästa sida, inställningar för utgående epost.
Ändra där server till smtp01.binero.se samt säkerhet till SSL/TLS. Nu återstår enbart inställningarna för hur ofta eposten ska synkroniseras.

Vid synkronisering till iPhone:
Börja med att öppna inställningar. Scrolla neråt tills du hittar alternativet “E-post, kontakter, kalendrar”, där i väljer du “Lägg till konto”. Välj sedan Annat -> Lägg till e-postkonto.

I nästa vy ska namnet som visas på utgående e-post anges i översta fältet, därunder det så anges fullständig e-postadress som du håller på att lägga till. Under det anges lösenordet till kontot.TIll sist anger du en beskrivning av kontot så att du vet vilket konto det är.

I nästa ruta rekommenderas det att du väljer IMAP som protokoll. Utöver det så anges namn för kontot, fullständig e-postadress, kontobeskrivning samt serverinställningar. För IMAP så ska imap01.binero.se anges som server samt SSL/TLS anges för kryptering. Under användarnamn ska du ange e-postadressen som du försöker lägga till och i lösenord ska lösenordet för den adressen anges.

När det kommer till inställningar för utgående epost som ställs in i nästa ruta så ska smtp01.binero.se anges som förnamn, användarnamn samt lösenord bör vara förinställda om inte så anges e-postadressen samt lösenord.