Sektionsorgan

Den här sidan listar sektionens organ i bokstavsordning. De mest aktiva har egna hemsidor där du kan läsa mer om deras verksamhet och hur du engagerar dig i den – du hittar länkar till dessa under rubriken Sektionorgan till höger, samt givetvis i listan nedan. Nämndordförande och -viceordförande är förtroendeposter i sektionen och du hittar deras uppgifter på sidan Förtroendevalda. Organens verksamhet regleras i PM som ingår i sektionens Styrdokument.

Utöver IN-sektionens nämnder och klubbar kan du som medlem också engagera dig i de många kårföreningar som finns inom THS.

Idrottsnämnden

Idrottsnämndens främsta uppgift är att anordna tillfällen för sektionsmedlemmarna att röra på sig. Den populäraste formen är innebandy, men andra “sporter” såsom Laserdome förekommer också. Nämnden har en ordförande och en vice ordförande, ingen egen hemsida men väl en aktiv närvaro på Facebook.

ITerativa Klubben

ITK (som, trots namnet, är en nämnd) arrangerar aktiviteter kring spel i alla former – bräd, kort, PC, konsol, you name it – samt kring datorer, programmering, hårdvara och nätverk. De vanligaste evenemangen är LAN-partyn och “Fredagsmys” i Kistan, men det har även hänt att nämnden genomfört externa aktiviteter såsom gruppresor till Birdie. ITKs evenemang är i regel alkoholfria. Nämnden har ingen egen hemsida men väl en aktiv närvaro på Facebook. Ordförande kallas root och vice ordförande kallas sudo.

Kommunikationsnämnden

Kommunikationsnämnden ansvarar för sektionens kommunikation med dess medlemmar. Detta inkluderar att informera om verksamheten via sektionens webbplats och dess närvaro i andra medier, exempelvis Facebook. Nämnden svarar också för framställning av profilsaker: exempelvis pins, tygmärken, kläder och overaller. I nämnden ingår ordförande tillika Kommunikationsansvarig, redaktör, art director, profilansvarig, alumniansvarig och internationellt ansvarig.

Mottagningen (mottagningen.nu)

Mottagningsnämnden planerar, organiserar och genomför (med stor hjälp av så gott som alla sektionens nämnder) den årliga Mottagningen för nyintagna studenter (n0llan), som brukar äga rum i augusti. Nämndordförande tillika mottagningsansvarig kallas INGEN och dennes vice kallas NÅGON. Övriga medlemmar i nämnden kallas MUX, med några undantag. Ett stort antal frivilliga behövs också för att välkomna och ledsaga n0llan, varför rekrytering av Fadder pågår under större delen av vårterminen. I Mottagningen ingår även föserierna, som [DATA EXPUNGED]

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämndens syfte är att marknadsföra sektionen utåt (i början hette den rätt och slätt PR-nämnden, senare ICT Contact) samt arbeta för mer och bättre samverkan mellan studenter och näringslivet. I detta ingår att ordna sponsorer till sektionen. Nämdnen arrangerar flera återkommande evenemang där det största är Kista Arbetsmarknadsdag (KAM), en jobbmässa som brukar attrahera ett stort antal utställande företag. I nämnden ingår en ordförande, vice ordförande och en projektledare för KAM.

Studiemiljönämnden

Studiemiljönämnden svarar för att sektionens medlemmar kan vistas i en god studiemiljö. Detta innebär i praktiken att man åtgärdar fel och brister eller ser till att rätt instanser inom skolan uppmärksammas på dem. I studiemiljön ingår såväl sektionslokalen Kistan som grupprum, datorsalar och andra utrymmen på skolan. Nämnden arrangerar också en regelbunden Bokbytardag där studenter kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Ordförande kallas StURe och viceordförande Lill-StURe.

Studienämnden

Studienämnden ansvarar för samordning av studiebevakning och utbildningspåverkan samt representerar sektionen i studiefrågor. Då detta historiskt sett är själva kärnverksamheten i alla studentkårer är studienämnden naturligtvis mycket viktig för sektionen, trots att den inte har samma lyskraft som de mer socialt fokuserade nämnderna. Ordförande kallas SNO och viceordförande vice-SNO. I nämnden ingår också en PAS (Programansvarig student) för vardera av de utbildningar som ingår i sektionen. Har en Facebook-sida.

QMISK (qmisk.com)

QMISK är ett av sektionens klubbmästerier och är med sina rötter i IsK en institution med gamla anor – dess fullständiga namn är “Qlubbmästeriet Ingenjörssektionen Kista” och medlemmarna bär overaller i IsKs ockraröda färg. QMISK anordnar pubar i Kistan varje torsdag och gasquer för sektionens medlemmar och andra klubbmästerier, där den mest kända är det årliga Midvinterblotet, en av studentstockholms största årliga sittningar. Samtliga fullvärdiga medlemmar bär titeln Mästare, där ordförande kallas QlubbMästare resp. vice QlubbMästare. Nya medlemmar kallas Glenn, äldre medlemmar kallas Wraq. QMISK är anslutet till Klubbmästarrådet (KMR) vid SSCO.

TraditionsMEsterIT (tmeit.se)

TMEIT är ett av sektionens klubbmästerier med rötter i IT- och ME-sektionerna. Som alla mästerier är TMEITs uppgift att anordna sociala tillställningar – pubar, gasquer och andra fester – för sektionens medlemmar och i vissa fall även dess vänner. TMEIT är utan konkurrens den största nämnden i sektionen och tillika ett av de största mästerierna i Stockholm. Ordförande kallas TraditionsMästare resp. vice TraditionsMästare och utöver dessa finns en rad poster med ansvar för olika delar av verksamheten. Resterande medlemmar kallas Prao, Marskalk eller Vraq (i stigande ålders- och vresighetsordning). TMEITs mest kända återkommande evenemang är fredagspubarna i Kistan samt TentaGasquerna i samband med varje tentaperiod. TMEIT är anslutet till Klubbmästarrådet (KMR) vid SSCO.