Styrdokument och Möteshandlingar | Regulatory Documents and Meeting Minutes

Stadgar och Styrdokument | Statutes and Memos

Följande är sektionens styrdokument (stadgar och PM). Du hittar styrdokumenten för Tekniska Högskolans Studentkår här.

Policies

Sektionsmöten | Chapter meetings

Styrelsemöten | Board Meetings

Nämnder | Committees

Följande är reglementen för sektionens nämnder och klubbar.
Nämnderna har även ett PM var som reglerar deras verksamhet ytterligare.


Följande nämnder publicerar sina mötesprotokoll. Klicka för att komma till deras respektive hemsidor:

Åsiktsdokument | Views of the chapter

“Åsiktsdokumentet” är en samling tydliga ställningstaganden tänkta att användas som referens i sektionens arbete.
Det hittar du här (svenska).

Övrigt

Sektionens grafiska profil

Informationsspridningsguidelines

Blanketter

För kvittorapportering, äskning av pengar och dylikt hittar du här.

Andra sektionsrelaterade dokument och handlingar av diversekaraktär finner du i Filarkivet.