Alkoholpolicy

§1 Relation till andra föreskrifter

THS har en alkohol- och drogpolicy som fastställs av Kårfullmäktige och gäller inom hela THS organisation, IN-Sektionen inkluderad. Detta dokument ska ses som ett tillägg till THS alkohol- och drogpolicy.

Vidare finns Alkohollagen (SFS 2010:1622), vilket denna policy syftar till att förtydliga för sektionens verksamhet.

I de fall detta dokument står i konflikt med gällande svenska lagar och förordningar, THS alkohol- och drogpolicy, eller andra av KTH eller THS uppsatta regler är detta dokument underordnat.

Policyn grundar sig på:
THS Alkohol- och Drogpolicy
Alkohollag (SFS 2010:1622)

§2 Omfattning

Denna policy omfattar samtliga aktiviteter för den fullständiga serveringskretsen som genomförs i sektionens regi eller i sektionslokalen, och skall efterlevas.

Arrangörer av event är skyldiga att informera sig om gällande policies, och att dessa efterlevs under eventet.

§3 Öppnande av bar

Endast de som är bemyndigade att skriva under festanmälan har rätt att öppna baren. Som följd av detta måste någon av dessa personer skriva under en festanmälan för arrangemang där alkohol serveras.

§4 Alkohol under skoltid

08.00–17.00 varje helgfri vardag under ordinarie läsperiod är att betrakta som skoltid, och under denna tid får alkohol ej förtäras i sektionslokalen om det ej är som del i ett arrangemang för vilken lokalen är bokad.

§5 Alkohol utanför sektionslokalen

Det är inte tillåtet att medföra sektionens alkohol ut från serveringsytan, även om baren är stängd, i annat syfte än att lämna tillbaka alkoholen till återförsäljare.
Inga öppna dryckeskärl får heller föras ut eller in från serveringsytan under event där alkohol serveras.

§6 Nykter personal

Personal som arbetar på sektionens arrangemang skall alltid vara nykter, oavsett sammanhang i enlighet med THS alkoholpolicy.
Serverings- samt festansvarig skall dessutom alltid vara helt alkoholfri under arrangemang.

§7 Märkbart påverkade gäster

Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer, och ska istället avvisas från sektionslokalen. I möjligaste mån ska personen ha sällskap av en vän.

§8 Arrangemang utanför det permanenta serveringstillståndet

Vid arrangemang utanför sektionens permanenta serveringstillstånd skall nödvändiga tillstånd skaffas.

§9 Alkohol bakom bardisk

Alkohol får inte förtäras bakom baren eller i andra ytor än de som är insynade för servering av alkohol.

§10 Självservering

Person som deltar på event som gäst får ej sälja eller servera alkohol till någon i enlighet med Kap. 8 §18 3:e stycket i Alkohollag (2010:1622).

§11 Alkoholhälsa och hets

Ett evenemangs arrangör är skyldig att förebygga och stoppa alkoholhets, samt att förebygga och stoppa att kraftig berusning sätts i centrum eller glorifieras.

Varje individ skall respekteras och ingen typ av tvång eller kränkning av den personliga integriteten får förekomma.

Att dricka alkohol skall alltid vara ett aktivt val, och alkoholfria alternativ bör alltid uppmuntras.

Detta gäller samtliga evenemang, inga undantag.

§12 ID-kontroll

Samtliga gästers ålder samt kårmedlemsskap skall kontrolleras.
Inga personer som är yngre än 18 år får vistas i sektionslokalen som gäster då servering av alkohol pågår, om de inte är i sällskap med en myndig person.
En person som är yngre än 18 år får likväl ej serveras alkohol trots att denne fått tillträde till sektionslokalen.
Principen med personlig gäst ska efterlevas.